photography: Shuwei Liu
Styled by Dre Romero and Shuwei Liu
Model: lusky and Andrew Beasley
Make up: Regia Lu

http://liushuwei.com/files/gimgs/37_pink-1.jpg
http://liushuwei.com/files/gimgs/37_pink-3.jpg
http://liushuwei.com/files/gimgs/37_pink-2.jpg
http://liushuwei.com/files/gimgs/37_pink-4.jpg
http://liushuwei.com/files/gimgs/37_pink-8.jpg
http://liushuwei.com/files/gimgs/37_pink-6.jpg
http://liushuwei.com/files/gimgs/37_pink-5.jpg
http://liushuwei.com/files/gimgs/37_pink-13.jpg
http://liushuwei.com/files/gimgs/37_pink-7.jpg
http://liushuwei.com/files/gimgs/37_pink-12.jpg
http://liushuwei.com/files/gimgs/37_pink-9.jpg
http://liushuwei.com/files/gimgs/37_pink-14.jpg
http://liushuwei.com/files/gimgs/37_pink-10.jpg